Verder kijken dan gedrag

Door de veeleisende en prestatiegerichte maatschappij lopen steeds meer gezinnen vast.
Problemen kunnen zich uiten in ruzies in het gezin, negatieve gedachten, depressieve en/of angstklachten, boos of juist teruggetrokken gedrag. Gezinnen kunnen voor o.a. systeemtherapie terecht (ook met jonge kinderen) bij You&Me Psychologie. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor individuele of groepstherapie voor kinderen tot 18 jaar. De werkwijze van de praktijk lees je hieronder.

Intake gesprek

Na de aanmelding via het contactformulier, stuur ik per e-mail een vragenlijst op ter eerste kennismaking. Vanuit deze vragenlijst schat ik in of de hulpvraag passend is bij You&Me Psychologie. Zo ja, dan plannen we een intake in van ongeveer 45-60 minuten en kun je mogelijk nog een vragenlijst verwachten per e-mail. Dit kan met ouders alleen, met het kind en ouders of het gehele gezin (bij systeemtherapie) of wanneer de jongere dit fijn vindt, zonder ouders. Tijdens de intake staan de kennismaking, de klachten, de hulpvraag en het behandeldoel centraal. Op basis van het gesprek en eventuele vragenlijsten wordt er een behandelplan opgesteld. Dit alles in overleg met jou en jouw kind of gezin in de opvolgende sessies.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding via Centrum Jeugd en Gezin kun je langsgaan bij het CJG in jouw gemeente of vraag een verwijsbrief aan bij de huisarts. 

Intake

Werkwijze

Behandeling

Bij de individuele behandeling, gericht op uiteenlopende problematiek, wordt er gekeken welke therapie het beste past. Dit kan cognitieve gedragstherapie (CGT) zijn, schematherapie, ACT of EMDR of een combinatie hiervan. De effectiviteit van deze behandelmethoden zijn wetenschappelijk bewezen en hebben relatief weinig sessies nodig waardoor jullie snel inzichten en tools in handen hebben.

Zowel bij individuele behandeling (CGT, EMDR, ACT, ST) als bij systeemtherapie is de werkwijze geheel gericht op het versterken van de eigen competenties van jouw gezin. Ieder mens is anders en dus ook ieder gezin. Daarom heeft ook ieder gezin een eigen hulpvraag, waardoor het zo belangrijk is om samen te bekijken wat het beste aansluit.