systeemtherapie

Systeemtherapie

Het kan zo zijn dat jouw gezin vastloopt, dat er spanningen zijn in het gezin waardoor er een ruzie sfeer is ontstaan. Het kan ook zijn dat problemen in een gezin zich uiten in klachten bij (een van de) kinderen.  Misschien heb je het gevoel dat je faalt als ouder, omdat het niet lekker loopt in het gezin. Je hebt al van alles geprobeerd, maar gezellig is het niet. Juist doordat je zo verbonden bent met elkaar is het zo beladen wanneer er ruzies ontstaan. Ouders benoemen dan het gevoel van machteloosheid, niet weten wat te doen.

Door juist alle gezinsleden erbij te betrekken die deel uitmaken van de spanningsvolle situatie wordt de kern van de problemen snel duidelijk. Het is belangrijk dat iedereen zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem. Dat iedereen ook ziet dat het mogelijk is om te groeien en beter met elkaar om te gaan en elkaar te helpen waar nodig.

Voor meer informatie over systeemtherapie kun je kijken op www.nvrg.nl (Nederlandse Vereniging voor Relatie – en Gezinstherapie).