Ik geloof dat je samen sterker staat

Ik ben er zelfs van overtuigd dat je sterker staat samen. Daarom is You&Me Psychologie
opzoek gegaan 
naar collega’s die bij de cliënten van You&Me passen en die de praktijk kunnen versterken.

De vraag naar zorg is enorm en wanneer een praktijk goed draait ontstaan er helaas wachtlijsten.
Om deze wachtlijsten te 
verkorten ben ik de samenwerking aangegaan met Monica Buijsen, Perry van Baal en
Lilian Boudewijn-Slaats. Monica zal begeleidingstrajecten gaan doen met ouders, 
kinderen en gezinnen.
Perry gaat zich richten op diagnostisch onderzoek. En Lilian begeleidt gezinnen en kinderen bij
o.a. rouwprocessen en afscheid nemen en rituelen.

Doordat we alle vier onze eigen expertise hebben vullen we elkaar goed aan.
Dit vind ik van grote meerwaarde doordat ieder gezin een eigen hulpvraag heeft.
Hierdoor is het ook extra fijn om te kunnen kijken wie er bij een gezin past.

Hieronder stel ik Monica, Perry en Lilian graag aan je voor.

Monica Buijsen psychomotorisch kindercoach

Monica werkt vanuit haar hart. Ze vindt het werken en communiceren met kinderen het leukste dat er is. 

Na het halen van haar onderwijsbevoegdheid (Pabo) in 2004 heeft zij met veel plezier gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs. Toen haar kinderen zich gingen aandienen, is zij gestopt met haar onderwijswerkzaamheden. De onderwijskriebels zijn nooit verdwenen. Hierdoor heeft Monica haar eigen praktijk opgezet.

Monica is gediplomeerd kindercoach en als gecertificeerd visueel screener en trajectbegleider aangesloten bij de FON.  Ook is Monica gecertificeerd faalangstreductietrainer en Beelddenktrainer. In september 2018 rond ze de opleiding tot psychomotorisch kindercoach af. Met Praktijk Beeldig is ze als registercoach aangesloten bij kwaliteitsregister de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en is ze ook bij het SKJ aangesloten. 

Perry van Baal Orthopedagoog

Perry werkt vanuit aandacht, staat voor maatwerk, vakkundigheid en professionaliteit. Hij ondersteunt kinderen, jongeren en ouders bij vragen over de didactische, emotionele en/of sociale ontwikkeling.

Perry is begonnen als leerkracht op een school voor kinderen met leer-en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en is binnen deze school remedial teacher geworden. Uiteindelijk heeft Perry ervoor gekozen om orthopedagogiek te gaan studeren.

Op dit moment is Perry werkzaam als orthopedagoog op sbo de Driemaster in Bergen op Zoom. Daarnaast is hij als gedragsdeskundige werkzaam voor het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs Brabantse Wal.

Perry heeft naast zijn huidige werkzaamheden een eigen praktijk opgestart: Praktijk voor Orthopedagogiek. Samen met ouders en kind zoekt Perry naar passende oplossingen, zodat het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig mens, een volwaardig lid van onze maatschappij. Daarbij kan het nodig zijn om alle betrokkenen rond het kind (leerkrachten, trainers, begeleiders) in te zetten.

Lilian Boud

Lilian Boudewijn-Slaats Rituelen – Afscheid – Secure Basecoach

Gedurende het leven wordt Lilian geconfronteerd met diverse vormen van verlies. Verlies van geliefden, van gezondheid, van liefdes- of familierelaties, van werk. Steeds duidelijker wordt het dat ze met deze levenservaringen en haar talent om te kunnen schrijven en luisteren, iets kan en wil betekenen voor anderen. Lilian ziet dit als een persoonlijke missie.

Als gecertificeerd Secure Base coach, professioneel begeleider bij Verlies en Ritueel begeleider begeleidt Lilian ouders en kinderen in
het omgaan met verlies en verdriet. Hoe eerder een kind ermeeleert omgaan, hoe beter dit is voor zijn of haar ontwikkeling.

‘Het hoeft niet zwaar te zijn..’

Er zijn vele materialen en werkvormen voorhanden om al spelend en knutselend te helpen het gevoel over het verlies te uiten. Dit doet Lilian zowel individueel als in groepsverband. Voor meer informatie en contactgegevens van Lilian klik hier >>

Werkwijze intake behandeling en diagnostiek

WERKWIJZE
You&Me kijkt samen met het gezin
wat er nodig is om in de behoeften van
je kind te kunnen voorzien, zodat
jouw kind zich weer prettig voelt.

contact opnemen met You&Me Psychologie

CONTACT
Plan een afspraak in.
Samen bekijken we welke
behandeling het beste bij de
behoeften van jouw kind aansluit.

Individuele behandeling en groepsbehandeling

BEHANDELING
You&Me biedt naast individuele behandeling
ook systeemtherapie. Om terug te gaan
naar het gehele behandelaanbod van
You&Me, klik hier onder.