Ik geloof dat je samen sterker staat

Ik ben er zelfs van overtuigd dat je sterker staat samen. Daarom is You&Me Psychologie
opzoek gegaan 
naar collega’s die bij de cliënten van You&Me passen en die de praktijk kunnen versterken.

De vraag naar zorg is enorm en wanneer een praktijk goed draait ontstaan er helaas wachtlijsten.
Om deze wachtlijsten te 
verkorten én om de expertise uit te breiden ben ik de samenwerking aangegaan met
Monica Buijsen, Petra Reijngoudt,
Perry van Baal, Janine Mol en Lilian Boudewijn-Slaats.
Monica doet begeleidingstrajecten met ouders, kinderen en gezinnen. Petra is ook kinder- en jeugd psycholoog.
Perry richt zich op diagnostisch onderzoek. Janine is Kernvisie coach en begeleidt kinderen en (jong) volwassenen
bij o.a. het leren leren en Lilian begeleidt gezinnen en kinderen bij
o.a. rouwprocessen en afscheid nemen en rituelen.

Doordat we allemaal onze eigen expertise hebben vullen we elkaar goed aan.
Dit vind ik van grote meerwaarde doordat ieder gezin een eigen hulpvraag heeft.
Hierdoor is het ook extra fijn om te kunnen kijken wie er bij een gezin past.

Hieronder stel ik Monica, Petra, Perry, Janine en Lilian graag aan je voor.

Monica Buijsen psychomotorisch kindercoach, taal-en dyslexiecoach

Monica werkt vanuit haar hart. Ze vindt het werken en communiceren met kinderen het leukste dat er is. 

Na het halen van haar onderwijsbevoegdheid (Pabo) in 2004 heeft zij met veel plezier gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs. Toen haar kinderen zich gingen aandienen, is zij gestopt met haar onderwijswerkzaamheden. De onderwijskriebels zijn nooit verdwenen. Hierdoor heeft Monica haar eigen praktijk opgezet.

Monica is gediplomeerd kindercoach en als gecertificeerd visueel screener en trajectbegleider aangesloten bij de FON.  Ook is Monica gecertificeerd faalangstreductietrainer, Beelddenktrainer en psychomotorisch kindercoach. Daarnaast werkt Monica als taal- en dyslexie coach. Met Praktijk Beeldig is ze als registercoach aangesloten bij kwaliteitsregister de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en is ze ook bij het SKJ aangesloten. 

Petra Reijngoudt – Helder Psychologie

Petra is al 14 jaar werkzaam als psycholoog en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij kinderen en jongeren.

In haar werk vindt Petra het zeer belangrijk dat er aandacht is voor de kwaliteiten van het kind en hoe deze op een positieve manier ingezet kunnen worden in de behandeling. Daarnaast kijkt ze naar het grote geheel en betrekt ze vanzelfsprekend ook de ouder(s) en/of school bij de behandeling.

Als psycholoog gaat Petra samen met het kind en de ouder(s) op zoek naar de beste aanpak voor het gezin als geheel. Dit houdt in dat ze meekijkt en meedenkt over wat jullie kind binnen jullie gezin nodig heeft. Dit betekent ook dat er vaak geen kant en klare oplossingen zijn. Geen enkel kind is immers hetzelfde.

Bij Petra kun je rekenen op een persoonlijke, deskundige en heldere aanpak. Bij Petra kun je terecht voor o.a. EMDR, Cognitieve gedragstherapie en ACT. Helder Psychologie is gevestigd in Sint-Annaland. De sessies worden zowel vergoed in Zeeland als West Brabant.

Petra Reijngoudt

Perry van Baal Orthopedagoog

Perry werkt vanuit aandacht, staat voor maatwerk, vakkundigheid en professionaliteit. Hij ondersteunt kinderen, jongeren en ouders bij vragen over de didactische, emotionele en/of sociale ontwikkeling.

Perry is begonnen als leerkracht op een school voor kinderen met leer-en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en is binnen deze school remedial teacher geworden. Uiteindelijk heeft Perry ervoor gekozen om orthopedagogiek te gaan studeren.

Op dit moment is Perry werkzaam als orthopedagoog op sbo de Driemaster in Bergen op Zoom. Daarnaast is hij als gedragsdeskundige werkzaam voor het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs Brabantse Wal.

Perry heeft naast zijn huidige werkzaamheden een eigen praktijk opgestart: Praktijk voor Orthopedagogiek. Samen met ouders en kind zoekt Perry naar passende oplossingen, zodat het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig mens, een volwaardig lid van onze maatschappij. Daarbij kan het nodig zijn om alle betrokkenen rond het kind (leerkrachten, trainers, begeleiders) in te zetten.

Lilian Boudewijn-Slaats Rituelen – Afscheid – Secure Basecoach

Gedurende het leven wordt Lilian geconfronteerd met diverse vormen van verlies. Verlies van geliefden, van gezondheid, van liefdes- of familierelaties, van werk. Steeds duidelijker wordt het dat ze met deze levenservaringen en haar talent om te kunnen schrijven en luisteren, iets kan en wil betekenen voor anderen. Lilian ziet dit als een persoonlijke missie.

Als gecertificeerd Secure Base coach, professioneel begeleider bij Verlies en Ritueel begeleider begeleidt Lilian ouders en kinderen in
het omgaan met verlies en verdriet. Hoe eerder een kind ermeeleert omgaan, hoe beter dit is voor zijn of haar ontwikkeling.

‘Het hoeft niet zwaar te zijn..’

Er zijn vele materialen en werkvormen voorhanden om al spelend en knutselend te helpen het gevoel over het verlies te uiten. Dit doet Lilian zowel individueel als in groepsverband. Voor meer informatie en contactgegevens van Lilian klik hier >>

Lilian Boud

Glunderen

Janine Mol – Kernvisie Coach

Glunderen is de eerste Kernvisie praktijk in de regio Bergen op Zoom. Janine coacht kinderen, jongeren en volwassenen die denken en leren in beelden (visueel) en / of via hun gevoel (kinesthetisch) en dit willen inzetten als kracht. Leren leren en leerproblemen pakt ze aan met de Kernvisie methode. Dit is een bewezen aanpak waar jij of je kind je leven lang profijt van hebben. ‘Anders’ denken en leren wordt jouw manier om meer uit jezelf te halen. Je zult zien dat dingen lukken!

‘Belemmeringen, angsten en overtuigingen wegnemen’

Je bent meer dan je AD(H)D, hoog- of laagbegaafdheid, dyscalculie of dyslexie. De Kernvisie methode bevestigt Janine’s overtuiging dat (leer)problemen, angsten en belemmeringen het gevolg zijn van een unieke denk- en leerstijl in een omgeving die hier niet op is ingesteld. Te beginnen bij het onderwijs. Als je vastloopt, ga je trucs bedenken om mee te kunnen. Want je wilt niet opvallen en niet achterblijven. Toch blijft de gedachte in je hoofd dat je niet voldoet. Waarom kost leren anders zoveel moeite en zijn de resultaten mager? Als dat wordt bevestigd door je omgeving, kan je niet-helpende overtuigingen opbouwen en (faal)angst ontwikkelen. De Kernvisie methode gaat hierop in. Het maakt de weg naar groei vrij.

Janine weet uit eigen ervaring wat de Kernvisie methode kan betekenen. Zij heeft dit zelf ervaren bij haar eigen zoons. Voor meer informatie en contactgegevens van Janine klik hier >>

kindermeditaties

Meditaties voor Kinderen

Slaapmeditaties, voor kinderen die moeite hebben om ontspannen in slaap te vallen. Wij zijn gespecialiseerd in kindermeditaties voor kinderen van 4 tot 14 jaar oud.

‘Voor piekeren, twijfelen en meer ontspanning..’

Het kan voorkomen dat je kind veel piekert, moeilijk in slaap valt, moeite heeft met boosheid, vaak verdrietig is of moeite heeft om zich te uiten. Hier hebben wij meditaties voor gemaakt, zodat je kind weer meer zelfvertrouwen kan ontwikkelen. 

You&Me Psychologie is partner van Meditaties voor Kinderen waardoor zij de meditaties kan gebruiken in de praktijk. 

Werkwijze intake behandeling en diagnostiek

WERKWIJZE
You&Me kijkt samen met het gezin
wat er nodig is om in de behoeften van
je kind te kunnen voorzien, zodat
jouw kind zich weer prettig voelt.

contact opnemen met You&Me Psychologie

CONTACT
Meld je hier aan.
Samen bekijken we welke
behandeling het beste bij de
behoeften van jouw kind aansluit.

Individuele behandeling en groepsbehandeling

BEHANDELING
You&Me biedt naast individuele behandeling
ook systeemtherapie. Om terug te gaan
naar het gehele behandelaanbod van
You&Me, klik hier onder.