Ik geloof dat je samen sterker staat

Ik ben er zelfs van overtuigd dat je sterker staat samen. Daarom is You&Me Psychologie
opzoek gegaan 
naar collega’s die bij de cliënten van You&Me passen en die de praktijk kunnen versterken.

De vraag naar zorg is enorm en wanneer een praktijk goed draait ontstaan er helaas wachtlijsten.
Om deze wachtlijsten te 
verkorten ben ik de samenwerking aangegaan met Monica Buijsen en Perry van Baal.
Monica zal begeleidingstrajecten gaan doen met ouders, 
kinderen en gezinnen.
Perry gaat zich richten op diagnostisch onderzoek.

Doordat we alle drie onze eigen expertise hebben vullen we elkaar goed aan.
Dit vind ik van grote meerwaarde doordat ieder gezin een eigen hulpvraag heeft.
Hierdoor is het ook extra fijn om te kunnen kijken wie er bij een gezin past.

Hieronder stel ik Monica en Perry graag aan je voor.

Monica Buijsen psychomotorisch kindercoach

Monica werkt vanuit haar hart. Ze vindt het werken en communiceren met kinderen het leukste dat er is. 

Na het halen van haar onderwijsbevoegdheid (Pabo) in 2004 heeft zij met veel plezier gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs. Toen haar kinderen zich gingen aandienen, is zij gestopt met haar onderwijswerkzaamheden. De onderwijskriebels zijn nooit verdwenen. Hierdoor heeft Monica haar eigen praktijk opgezet.

Monica is gediplomeerd kindercoach en als gecertificeerd visueel screener en trajectbegleider aangesloten bij de FON.  Ook is Monica gecertificeerd faalangstreductietrainer en Beelddenktrainer. In september 2018 rond ze de opleiding tot psychomotorisch kindercoach af. Met Praktijk Beeldig is ze als registercoach aangesloten bij kwaliteitsregister de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en is ze ook bij het SKJ aangesloten. 

Perry van Baal Orthopedagoog

Perry werkt vanuit aandacht, staat voor maatwerk, vakkundigheid en professionaliteit. Hij ondersteunt kinderen, jongeren en ouders bij vragen over de didactische, emotionele en/of sociale ontwikkeling.

Perry is begonnen als leerkracht op een school voor kinderen met leer-en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en is binnen deze school remedial teacher geworden. Uiteindelijk heeft Perry ervoor gekozen om orthopedagogiek te gaan studeren.

Op dit moment is Perry werkzaam als orthopedagoog op sbo de Driemaster in Bergen op Zoom. Daarnaast is hij als gedragsdeskundige werkzaam voor het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs Brabantse Wal.

Perry heeft naast zijn huidige werkzaamheden een eigen praktijk opgestart: Praktijk voor Orthopedagogiek. Samen met ouders en kind zoekt Perry naar passende oplossingen, zodat het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig mens, een volwaardig lid van onze maatschappij. Daarbij kan het nodig zijn om alle betrokkenen rond het kind (leerkrachten, trainers, begeleiders) in te zetten.

Paula Schenk Hoogbegaafdheidscoach

Binnenkort meer over Paula en TalentenTuin.

Werkwijze intake behandeling en diagnostiek

WERKWIJZE
You&Me kijkt samen met het gezin
wat er nodig is om in de behoeften van
je kind te kunnen voorzien, zodat
jouw kind zich weer prettig voelt.

contact opnemen met You&Me Psychologie

CONTACT
Plan een afspraak in.
Samen bekijken we welke
behandeling het beste bij de
behoeften van jouw kind aansluit.

Individuele behandeling en groepsbehandeling

BEHANDELING
You&Me biedt naast individuele behandeling
ook systeemtherapie. Om terug te gaan
naar het gehele behandelaanbod van
You&Me, klik hier onder.