dyslexie

Dyslexie Diagnostiek

Dyslexie is een hardnekkige stoornis in het lezen en spellen. Begrijpend lezen en het schrijven van begrijpelijke teksten hoeven niet aangetast te zijn, maar verwerken van teksten verloopt traag vanwege het gebrek aan leestechniek op woordniveau. Het produceren van teksten gaat gepaard met veel spelfouten en de teksten vertonen vaak een gebrekkige zinsbouw. Deze basisvaardigheden vragen veel aandacht en energie omdat ze onvoldoende geautomatiseerd zijn. Tijdsdruk bij toetsen, tentamens en examens levert extra stress op, omdat lezen en schrijven veel tijd kosten (A. van der Leij, 2020).