43 tips beelddenken

Wil jij alle tips in een handig eBook? Download mijn eBook dan hier.
Als je You&Me Psychologie al een tijdje volgt heb je de term ‘beelddenken’ al veel voorbij zien komen. Zo is het bijvoorbeeld elke dag “Beelddenk Donderdag” op Facebook met elke donderdag een weetje of een tip. Misschien heb je ook al het e-book “Beelddenken? Nooit aan gedacht!” gelezen. Dan weet je dat ongeveer 5% van de mensen denkt in beelden. Dit houdt in dat in een klas al snel 1 of 2 leerlingen beelddenkers zijn.

Beelddenken is nog niet enorm bekend en wordt vaak onderschat. Ons onderwijs is vooral gericht op taaldenkers waardoor veel beelddenkers een leerachterstand kunnen krijgen. Zij kunnen het lesmateriaal niet altijd even goed begrijpen en onthouden. Bijles helpt niet of nauwelijks, omdat er nog meer schoolwerk op een wijze wordt aangeboden welke niet aansluit bij de beelddenker.

you&me psychologieIk geloof dat wanneer zoveel mogelijk mensen kennis hebben over wat beelddenken is ,hoe meer ouders, leerkrachten en professionals beelddenken gaan (h)erkennen. En hierdoor zal de beelddenker veel minder snel tegen problemen aanlopen.

Lees hier 43 tips hoe jij niet de fout maakt zoals velen om er geen aandacht aan te besteden en gebruik deze tips thuis, in de klas en bij het begeleiden van kinderen.

Wil jij alle tips in een handig eBook? Download mijn eBook dan hier.

Feiten over beelddenken

Beelddenken bestaat niet
Veel mensen hebben nog nooit van beelddenken gehoord of geloven niet in beelddenken. Toch is het wetenschappelijk bewezen dat ieder mens op zijn eigen manier leert en ook een voorkeur heeft voor een bepaalde manier van leren. De een leert door te doen, de ander leert door te luisteren, weer een ander leert door het te zien en na te doen.

Zo zie je maar, je kunt er niet vanuit gaan dat ieder kind op dezelfde manier leert en dus ook maar met het aangeboden leermateriaal overweg kan.

Erfelijk
Beelddenken is erfelijk. Ben jij als ouder een beelddenker of is de opa of oma van jouw kind een beelddenker? Grote kans dat een van jouw kinderen ook een beelddenker is.

Secundaire denkproces rond 5 à 6 jaar
De meeste kinderen gaan rond het 5e, 6e levensjaar over op het secundaire denkproces en de kinderen die voorkeur blijven houden voor het primair denkproces zijn beelddenkers. Het primaire denkproces is wanneer informatie als eerst rechts binnenkomt. Dit zie je bij een baby erg goed. Een baby ontwikkelt zich en leert namelijk via plaatjes, geluiden, bewegingen, klanken, muziek en kleuren; de zintuigen. Gaandeweg praten de ouders tegen het kind en leert het kind praten. Rond het 5e, 6e levensjaar stapt het kind over naar het talige denken. Dit heet het secundaire denkproces. En dus verplaatst de informatieverwerking zich naar de linkerhersenhelft. Dit gebeurt dus niet bij beelddenkers.

Screening
Helaas is er nog geen diagnostisch instrument om beelddenken vast te stellen. Wel is er de Plaatjestest voor kinderen vanaf 5 à 6 jaar om in te schatten of je kind mogelijk een beelddenker is. Ook is er speciaal een vragenlijst gemaakt voor kinderen van de leeftijd van 12 jaar en ouder.

Positieve eigenschappen
Beelddenkers hebben enorm veel positieve eigenschappen zoals creatief, fantasierijk, sterk ruimtelijk inzicht, gevoelig, goed ritmegevoel. Beelddenkers kunnen goede leidinggevende zijn. Ook zijn ze oplossingsgericht, echte doorzetters en vaak vol energie en enthousiasme. En als je geen navigatiesysteem hebt…Beelddenkers zijn hele goede kaartlezers.

beelddenker

Sensitief en beelddenken
(Hoog) Sensitief & beelddenken gaan hand in hand. Niet heel gek als je bedenkt dat de beelddenker een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft heeft waar ook voornamelijk het gevoel wordt verwerkt. Alle prikkels komen extra sterk binnen waardoor de beelddenker dus enorm veel moet verwerken. Vermoeiend!

De beelddenker helpen bij het leren

Leerproblemen door beelddenken
Beelddenkers lopen vaak tegen leerproblemen aan. Bij spelling en rekenen moet de goede klank aan het goede cijfer teken gekoppeld worden. Dit is voor beelddenkers erg moeilijk, omdat er moeilijk een beeld bij te vormen is. Daarnaast worden er bij spelling geen woordbeelden onthouden door beelddenkers, wat het vinden van de juiste spelling erg lastig maakt.

Pas als de woorden of sommen gevisualiseerd zijn en er eventueel een associatie of beleving bij bedacht is, kunnen ze onthouden worden.
beelddenken
TIP voor thuis en in de klas: maak bij het woord fiets een plaatje van een fiets met de f in de stuurstang…of een vogel met een v als vleugels (Sessie 1: beelddenk training).

Leren door te doen en te ervaren
Beelddenkers leren juist door te doen, te ervaren met de zintuigen. Neem ze mee naar educatieve films, musea, NEMO in Amsterdam, de kinderboerderij. Spelenderwijs leren werkt het best. Wanneer je dit ook toepast in jouw wijze van onderwijzen sluit de methode bij alle kinderen aan, ook bij de beelddenkers. Leer de kinderen blokjes van groot naar klein leggen of aan de hand van een foto van je eigen leerlingen die van groot naar klein staan. Maak het speels, tastbaar, levendig en stap ook uit je eigen comfortzone.

Moeite met lezen
Ook kunnen beelddenkers moeite hebben met lezen. Om goed te kunnen lezen moeten je linker- en rechterhersenhelft goed samenwerken. De linkerhelft helpt jou om te begrijpen wat er staat (woorden, volgorde, informatie opbouwen) en de rechterkant helpt jou om de letters te zien, herkennen en benoemen (vorm, ruimtelijk inzicht). Je snapt wel dat als je vooral met je rechterhersenhelft denkt en links niet zo meewerkt, dat lezen erg lastig wordt.

In 3D denken
Stel je voor dat jij in 3D kon denken en dus alles wat je zag kon draaien en spiegelen. Leuk? Soms wel, maar vaak is het ook enorm lastig! WAAROM LASTIG? Stel je voor dat je dus alles in je hoofd kan laten draaien en spiegelen dan zie je dus een b d q p als eenzelfde letter.

Laat het hele alfabet als 1 plaatje opslaan. Dan krijgen de letters een vaste plek en een vaste vorm met een daaraan gekoppelde klank. Dit is Top-Down leren, wat de beelddenker dus enorm helpt (dit leg ik hieronder verder uit).

beelddenker

Plannen en Organiseren
Beelddenkers hebben moeite met plannen en organiseren.  Je kunt hen helpen door overzicht te creëren door middel van een planbord of door een schema te maken met blokken waardoor ze zien hoe de tijd is ingedeeld op een dag. Slapen, school, spelen, huiswerk, sport, klusjes enz.

Weinig tijdsbesef
De beelddenker heeft weinig tot geen tijdsbesef wat voor stress en onzekerheid kan zorgen. Ze hebben geen idee of ze de sommen wel af kunnen krijgen in de gestelde tijd.

TIP: Zorg daarom als leerkracht voor succeservaringen. Stel een timer in (time-timer) en spreek af welke rijtjes het kind af moet hebben, zet er een streep onder. Geef het kind wat meer tijd, zodat het zichzelf verbaast dat het zelfs tijd over heeft! En dit kun je natuurlijk ook thuis doen. Zorg dat het kind succeservaringen opdoet en niet altijd de laatste van de klas is of te laat klaar is.

Dagindeling, maanden en seizoenen
Niet alleen hebben beelddenkers moeite met klokkijken, ook de dagindeling, maanden, seizoenen enz. zijn lastig voor hen. Een TIP voor de leerkracht is dan ook om elke dag in de kring/klas te vragen welke dag het is vandaag, welke dag het gister was en welke dag het morgen is. Op deze manier krijgen de kinderen meer grip op de dagen van de week.

Daarnaast is het ook erg fijn én leuk voor beelddenkers (en andere kinderen) om de dagen van de week in de klas op te hangen aan de hand van plaatjes die bij het woord van die dag passen. Zo kun je ervoor kiezen om de maandag af te beelden met een maan enz. Dit kun je thuis ook doen, maar dan met zelfgemaakte tekeningen. Deze werken vaak het best!

Wil jij alle tips in een handig eBook? Download mijn eBook dan hier.

Hou rekening met het volgende…

Ongeïnteresseerde leerling
Ga eens na of het een beelddenker is. Ja? Desinteresse zie je vaak bij de beelddenker doordat er vooral auditieve lesstof wordt aangeboden.
✅ Probeer eens meer visueel te ondersteunen.
✅ Zelf laten ontdekken door bijvoorbeeld naar buiten te gaan voor de biologieles, het laten beleven.
✅ Laat het leven. De som 2+3 is lastiger voor een beelddenker dan 2 pennen + 3 pennen. Leg de pennen ook voor zijn neus om het makkelijker te maken.
✅ Lijkt je beelddenker te dromen? Dan is hij waarschijnlijk jouw verhaal aan het vertalen naar het zijne.
✅ De plek in de klas is enorm belangrijk. Overleg met je beelddenker waar het wil zitten, vaak is dit aan de zijkant van de klas, op die manier heeft hij overzicht over het gehele plaatje. Maar doe het in overleg.
✅ De waarom vraag van de beelddenker. Hij vraagt dit omdat hij eerst het groter geheel wilt weten, enthousiast erover raakt en dan pas kan beginnen.
✅ Sommige beelddenkers vinden een koptelefoon fijn, maar doe dit ook in overleg.

Wiebelen
Kinderen kunnen gaan wiebelen, omdat zij de hersenen even wakker willen maken. De linkerhersenhelft valt bij kinderen soms stil. Bij beelddenkers sneller dan bij taaldenkers. Dit heet onderprikkeling. Daarom zie je dat kinderen vaak gaan wiebelen om de aandacht erbij te kunnen houden.

Snel afgeleid
Beelddenkers krijgen enorm veel prikkels binnen en daardoor zijn ze sneller afgeleid.

Niet opletten
Lijkt de beelddenker niet op te letten of staart het naar het plafond? Dan zal het kind mogelijk zijn overtollige energie kwijt moeten. Net zoals dat je zelf vast weleens tijdens een bespreking of telefoongesprek poppetjes tekent. Dit is een manier om energie kwijt te kunnen waardoor we ons beter kunnen concentreren. De kinderen hebben het nog niet zo onder controle, maar het is geen afwijkend gedrag.

Uitstelgedrag
Vaak begint de beelddenker pas met iets wanneer hij eerst (bijna) zeker weet dat het hem gaat lukken. Zo kan het kind laat leren fietsen, doordat het nog niet zonder zijwieltjes wil fietsen. Hoge eisen stellen, zoals het in één keer alles willen kunnen, liefst zonder oefenen.

Top-Down leren
Merk je dat je leerling afdwaalt tijdens je uitleg, dat het niet snapt wat je net hebt uitgelegd? Denk dan eens aan beelddenken. Leg jij alleen maar iets taligs uit, vanuit de delen werken naar het geheel, dan haakt de beelddenker af. Geef eerst het groter geheel, het kader, waar je naartoe wilt en ga dan pas in op de kleinere delen. Probeer het meer visueel te maken, meer laten leven en enthousiast maken. Ga bijvoorbeeld met een hoofdstuk over insecten naar buiten om ze te zoeken. Soms is een opgezocht plaatje op internet al voldoende. Leren door te doen en ervaren! 

Helpen met structureren
Belangrijk is dat ouders en leerkrachten goed luisteren naar de beelddenker. Help hen structureren en rust in het brein te krijgen. Bij stress lopen beelddenkers namelijk helemaal vast.

Kaderen
Waar wil je naartoe? De beelddenker vindt het moeilijk om te werken met delen en dit vervolgens tot één geheel te brengen. Zorg dat er een duidelijk kader is om van delen toch naar het geheel te kunnen werken. Geef bijvoorbeeld aan dat het thema over de dierentuin gaat, voordat alle dieren uit de dierentuin apart worden benoemd. Het is dan al duidelijk voor de beelddenker dat je het uiteindelijk over de dierentuin gaat hebben.

Vertel wat er gaat gebeuren
Sommige beelddenkers vinden het enorm moeilijk als er veranderingen plaatsvinden. Houdt hier dan ook rekening mee als ouders en leerkracht. Kondig bijvoorbeeld aan dat het thema morgen gaat veranderen in de klas. De beelddenker komt dan niet verschrikt in de klas de volgende dag, want het was al aangegeven. Structuur is fijn voor de beelddenker, anders ervaart het school als onvoorspelbaar en dus niet veilig. Als ouders kun je er ook voor kiezen, wanneer jullie bijvoorbeeld naar de speeltuin gaan, eerst op een bankje en op een afstand te kijken wat voor speeltoestellen er zijn, wat voor kinderen er spelen enz. Op deze manier kan je kind rustig wennen en wanneer het zich veilig voelt, zal het zeker lekker gaan spelen.

Even een rustmoment
Voor de beelddenker kan het prettig zijn om even een rustmoment te nemen, zoals tv kijken of een (leuk) boek te lezen.

Wil jij alle tips in een handig eBook? Download mijn eBook dan hier.

Leuke testjes

beelddenken

Stel een vraag en volg je blik
Vraag de ander wat hij of zij heeft gegeten gisteren gegeten. Waar ging zijn/haar blik naartoe toen diegene aan het nadenken was? Bij een beelddenker gaat de blik tijdens het nadenken vaak omhoog.
Omhoog: beelden maken of zoeken in het geheugen
Zijkant: geluiden bedenken of zoeken in het geheugen
Beneden: voelen of praten met jezelf
Recht vooruit: kennis die je weet

Testje om beelddenken te snappen
Wil jij jouw beelddenker beter begrijpen? Doe dan eens de volgende testjes:
1. Pak een willekeurige foto en schrijf allebei op wat je ziet (zonder bij elkaar te kijken natuurlijk). Kijk daarna wat het verschil is van waarnemen.
2. Zoek een boek (op niveau) wat je kind nog niet kent. Leg het boek op de kop voor hem, zodat hij van onder naar boven moet lezen. Kijk maar eens hoe snel – na even schakelen – hij dat kan! Probeer het zelf ook even, helemaal als je geen beelddenker bent.

Hoe herken je een beelddenker?
o Denkt, leert, werkt (eigenlijk leeft) visueel
o Denkt in beelden en/of filmpjes
o Leert/werkt vanuit het geheel (topdown)
o Kan details over het hoofd zien
o Heeft het (totaal)overzicht nodig om het te begrijpen
o Heeft vaak herhaling nodig bij mondelinge instructie
o Is gemakkelijk afgeleid
o Krijgt vaak te horen dat hij droomt
o Heeft groot risico op faalangst
o Heeft een groot risico op onderpresteren
o Vergeet niet meer wat eenmaal in zijn hoofd zit
o Haakt bij herhaling vaak af
o Heeft vaak wisselende resultaten
o Kan datgeen wat hij bedenkt moeilijk(er) onder woorden brengen
o Bezit meer kennis dan tot uiting lijkt te komen
o Bekijkt zaken vanuit verschillende perspectieven door het te visualiseren
o Heeft minder voeling met taal
o Heeft een minder mooi/leesbaar handschrift
o Heeft moeite met onthouden als iets niet/onvoldoende visueel wordt aangeboden
o Leert en werkt door ervaring en doen
o Heeft afwisseling nodig binnen school, sport, werk etc
o Zal vaker eerst doen en dan denken
o Weet dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom of hoe
o Herinnert zich wat hij gezien heeft en vergeet wat hij hoorde
o Heeft een grote fantasie (wereld)
o Organiseert op geheel eigen wijze
o Heeft weinig voeling met tijd
o Is van nature een gevoelig persoon
o Is muzikaal, artistiek, creatief en/of mechanisch sterk
o Gebruikt bij het praten vooral beelden en metaforen in plaats van feiten en cijfers
o Lijkt steeds ‘zijwegen’ te nemen tijdens het vertellen van een verhaal
o Heeft vaak moeite om foutloos te schrijven
o Kan de ander het idee geven dat hij chaotisch en onoverzichtelijk werkt
o Heeft moeite met de juiste woorden te vinden bij zijn/haar uitleg
o Ziet overal mogelijkheden en/of nieuwe ideeën
o Kan moeite hebben om projecten of werk(jes) volledig af te maken
o Kan (extreme) druk/stress ervaren bij vastgelegde processen, procedures en (sterke) hiërarchische structuren
o Ziet vaak al snel waar iets fout zal lopen maar heeft moeite om kort en bondig uit te leggen waarom
o Vergeet de tijd wanneer hij/zij totaal op gaat in activiteiten die hem/haar interesseren
o Vraagt zich continu af waarom iets op een bepaalde manier gebeurt en ziet daarbij steeds nieuwe/andere mogelijkheden.
o Voelt zich steeds persoonlijk betrokken wanneer er iets in zijn/haar omgeving gebeurt ook al is hij/zij geen betrokken partij
Natuurlijk is deze lijst ‘maar’ een indicatie, toch ga je zien dat iemand met een visuele voorkeur, een beelddenker, het overgrote deel van deze vragen positief kan beantwoorden.

Wil jij alle tips in een handig eBook? Download mijn eBook dan hier.

En nog wat extra tips.

Samen in gesprek
Een kind is ook een volwaardig mens net als jij en ik. Ga daarom ook niet boven ze staan. Kinderen zijn niet minder dan volwassenen. Kijk daarom met ze mee, zoek samen naar oplossingen. Kinderen hebben vaak oplossingen waar je zelf niet eens bij stil hebt gestaan. Ga met ze in gesprek en vraag wat ze denken, voelen en ervaren.

Kijk verder dan gedrag
Achter het gedrag zit namelijk vaak een behoefte waar niet aan wordt voldaan. Ieder kind heeft eigen behoeften waaraan moet worden voldaan. Namelijk erkenning, autonomie en competentie. Ieder kind wil erkenning, mag zijn wie het is, maar wil ook zelf beslissingen mogen nemen. Hoe trots is jouw kind niet als hij/zij zelf hun kleren uit mogen zoeken, zelf een oplossing vinden voor een probleem. En natuurlijk competentie, jouw kind moet kunnen zien dat hij/zij competent is, goed is in bepaalde dingen.

beelddenker

Geduld hebben
Bij beelddenkers komt er enorm veel informatie tegelijk binnen en dus moet je wel enorm snel kunnen denken. Maar wanneer er zoveel informatie tegelijk binnenkomt is het moeilijk dit te ordenen. Het is dan ook moeilijk om tot de juiste informatie te beschikken wanneer zij bijvoorbeeld iets willen uitleggen. De uitleg wordt enorm lang en de luisteraar begrijpt er niets meer van.

Veilige omgeving
Iets aanleren gaat het best in een veilige omgeving. Doordat de beelddenker vaak erg gevoelig is, is de sfeer ontzettend belangrijk. Help het kind af en toe op weg door goed te luisteren en waar nodig een stimulerende vraag te stellen.

Voelt zich niet begrepen
Wanneer de beelddenker zich niet begrepen voelt zal hij/zij zich sneller terugtrekken en minder snel inbreng durven te geven in de groep. Dit heeft tot gevolg dat hij/zij steeds meer gaat piekeren.

Wat ligt er op de loer bij een beelddenker?

Perfectionisme
Doordat beelddenkers vaak zulke doorzetters zijn vinden zij ook van zichzelf dat zij direct alles moeten kunnen. Het zijn vaak echte perfectionisten. Zo ziet het kind in zijn hoofd de uitkomst al, terwijl hij nog bij het begin moet beginnen. Hij kan dan niet uitleggen aan de meester hoe hij aan zijn antwoord is gekomen. En dit voelt als falen.

Beelddenker loopt psychisch vast
Op een gegeven moment kan de beelddenker vastlopen in het gepieker. Dit kan zowel op emotioneel als lichamelijk gebied zijn. Faalangst, onzekerheid, niets meer durven in te brengen, boosheid, maar ook buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid is vaak te zien bij deze jonge beelddenkers.

Faalangst ligt op de loer
Een tip om faalangst te voorkomen is dat je bijvoorbeeld vertelt over hoe je kind, vroeger toen het nog heel klein was, nog niet kon lopen en dit toch heeft geleerd. Laat hierbij bijvoorbeeld foto’s zien dat je kind kruipt of nog in de box ligt. Of vertel over je eigen schoolperiode of de baan die je nu hebt. Ben je daar in één keer gekomen of ook in stappen?

Wat te doen bij problemen?

Faalangsttraining
Merk je dat jouw kind faalangstig is? You&Me Psychologie biedt faalangsttraining om het zelfvertrouwen weer te versterken.

Beelddenktraining
You&Me Psychologie biedt de training ‘Rechts inhalen!’ aan speciaal voor de beelddenker.

In de beelddenktraining bekijken we samen op welke gebieden jouw kind ondersteuning kan gebruiken. Het hoofd opruimen doen we altijd, want dit helpt iedere beelddenker meer ruimte te krijgen in het hoofd. Daarnaast zijn er de volgende sessies mogelijk gericht op: spelling, lezen, rekenen, redactiesommen, mindmappen, topo en tijdlijnen, plannen en organiseren, klokkijken, cito toetsen, moderne vreemde talen (VO/MBO), rekenkundige vakken (VO/MBO), huiswerk plannen (VO/MBO) en visualiseren.

Wil jij alle tips in een handig eBook? Download mijn eBook dan hier.

Welke tips ga jij toepassen? Ik ben erg benieuwd!

Op de toekomst van de kinderen!

Lieve groet,

blog
Ps: Deel ook de blog op Facebook of LinkedIn om zoveel mogelijk mensen te laten zien dat zij er niet alleen voor staan en worden erkend. Ken jij iemand die ook heel veel aan deze informatie zal hebben? Deel dan zeker deze blog!

101 antwoorden
 1. Ilonka
  Ilonka zegt:

  Ik zou graag de tips willen , omdat ik denk dat onze zoon daar veel aan kan hebben samen met ons!
  Hij heeft moeite met rekenen en spelling.. Het komt me veel bekend voor wat jij hier allemaal over schrijft. Ik ga t ook doorsturen naar zijn juf

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Ilonka, dank je wel voor je reactie. Super dat je het ook deelt met zijn juf, ik hoop van harte dat het gaat helpen. Ik mail je het e-book direct door plus ook wat extra oefeningen voor rekenen en spellen. Mogelijk kan de juf er met hem op een net wat andere manier naar kijken, zodat hij het wel goed tot zich kan nemen. Veel succes en mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 2. Angela
  Angela zegt:

  Mijn zoon Finn loopt al bij jou en ik zie goede vooruitgang.. waarvoor dank 🙂
  Deze pdf wil ik graag naar zijn meester sturen. Die staat open voor andere manieren van lesgeven en wie weet kan het andere kinderen helpen.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Angela, enorm fijn om te lezen dat je al vooruit gang ziet. Hij doet het ook zo ontzettend goed! Ik stuur je zeker het pdf door en top als je het ook weer doorstuurt naar zijn meester. Dank je wel voor het delen, want zeker te weten dat ook andere kinderen in zijn klas er baat bij hebben. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 3. Linda
  Linda zegt:

  Herken alles wat in het artikel staat, en wil mika graag helpen om alles wat meer onder controle te krijgen, vooral op school.

  Beantwoorden
 4. Sabrina
  Sabrina zegt:

  Enorm herkennaar dit. Ik vroeg me af of er ook informatie is voor volwassenen die (mogelijk) beelddenkers zijn. De schoolperiode ben ik al voorbij namelijk… Tips en trick in dat geval zou best helpend kunnen zijn.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Sabrina, helaas ben ik gespecialiseerd in kinderen en jeugd. Maar als ik naar de vele tips kijk welke ik geef voor kinderen, zitten daar zeker ook tips bij die gelden voor volwassenen. Op mijn Facebook pagina geef ik regelmatig tips welke ook voor volwassenen toepasbaar zijn. Stuur me anders een privé mailtje met een aantal dingen waar je tegenaan loopt op beelddenk gebied en dan kan ik kijken of ik wat tips kan omzetten zodat ze ook bruikbaar zijn voor jou. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 5. Gwenda
  Gwenda zegt:

  wat zou het toch fijn zijn als de juffen en meester op school meer met de kinderen mee denken
  en zich willen inbeelden.
  jammer dat onze kids daar steeds onder leiden.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Gwenda, dat is niet fijn als je daar tegenaan loopt. Hopelijk kan het e-book jullie als ouders nog meer inzicht geven en mogelijk kun je het aan de juffen/meesters voorleggen om zich wat meer te verdiepen hierin. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 6. Mary
  Mary zegt:

  Ik zou deze tips ook graag willen delen met de school van mijn zoon zodat zijn dagen op school weer leuk gaan worden. Hij gaat nu zonder plezier en uitdaging naar school en ik weet zeker dat dat anders kan. Hopelijk kunnen deze tips de leerkrachten inzicht geven dat het ook anders kan met simpele trucs.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Mary, ik ga de tips naar je mailen zodat jij deze aan de leerkrachten van jouw zoontje kunt geven. Ik hoop van harte dat ze er wat mee gaan doen, zodat het voor jouw zoontje leuker wordt op school. Dat verdient ieder kind! Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 7. Jessica
  Jessica zegt:

  Hallo, ik zou graag de tips willen ontvangen. Lopen aan allekanten vast op school. Emotioneel gaat het op het moment ook niet goed met onze zoon. En als ik dit lees dan weet ik bijna zeker dat hij wel een beelddenker is. Bvd met vriendelijke groet, Jessica

  Beantwoorden
 8. Fien
  Fien zegt:

  Goeiedag,
  Omdat het heel hobbelig verloopt op school (mijn zoon is daardoor ook getest geweest door een psycholoog, en daaruit kwam dat hij meerbegaafd maar wel een enorme beelddenker is), en er op zijn school op dit moment weinig aandacht en begeleiding voor deze ‘problemen’ zijn, zou het fijn zijn de pdf doorgestuurd te krijgen. Alle tips voor de juf zijn welkom, thuis werken we er al wat aan. Hopelijk kan het naar school gaan voor Zas terug wat leuker worden…
  Groeten, Fien

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Fien, bedankt voor je openheid. Wat fijn dat de psycholoog oog had voor het beelddenken. Maar wel treurig te lezen dat er op school weinig mee wordt gedaan. Hier lopen meer ouders tegenaan en daarom probeer ik zoveel mogelijk kennis te verspreiden onder ouders en leerkrachten. Ik merk dat sommige scholen er meer voor open gaan staan en dat is heel fijn, maar we zijn er nog lang niet. Ik ga het pdf zeker naar je doorsturen en hoop dat de school mee gaat denken. Dat je zoon weer plezier heeft is natuurlijk het belangrijkste. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 9. Annemieke
  Annemieke zegt:

  Gister te horen gekregen dat onze jongste een beelddenkertje is
  Na t een en ander gelezen te hebben denk ik dat onze oudste dat ook is
  Ik zou heel graag tips willen om mee te gaan werken om t hun wat makkelijker te maken
  Groeten annemieke

  Beantwoorden
 10. Huquette
  Huquette zegt:

  Hallo, ik ben zelf een beelddenker en herken veel in dit artikel. Zelf de schooltijd al voorbij maar heb ook een dochter die een beelddenker is. Dus je tips zijn van harte welkom.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Mooi om te lezen dat je weet dat je een beelddenker bent en dat je ook ziet dat je dochter een beelddenker is. Vaak kan de ouder dan veel voor het kind betekenen, omdat de denkwijze zo hetzelfde is (en soms botst het juist;) ). De tips zijn onderweg naar je. Veel leesplezier en als er nog meer vragen zijn, laat het me weten. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 11. Bianca
  Bianca zegt:

  Via een vriendin ben ik op je blog terecht gekomen. Inmiddels vind ik veel handvatten en herkenningspunten bij onze middelste zoon van 7. Graag wil ik ook je andere tips ontvangen, zodat we ze in ons gezin kunnen toepassen. We hebben goed contact met zijn juffen, dus ook hen wil ik de tips doorsturen alvorens we ze thuis geprobeerd hebben. Juffen hebben tegenwoordig al ZOOOVEEEEL aan hun hoofd, dat we ze niet willen overbelasten met allerlei zaken. Als de nood het hoogste is, is de redding nabij … zeggen ze wel eens … hopelijk kunnen we met jouw tips weer nieuwe paden in slaan, die ons gezin verrijken met nieuwe kennis en ervaringen. Lieve groeten! Bianca

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Bianca, dank je wel voor je reactie. Fijn dat je zoveel herkenning vindt in mijn blogs en ook handvatten hebt gevonden. Ik stuur je alle tips in een handige pdf welke je inderdaad ook aan de leerkrachten kunt geven. Elk kind is natuurlijk anders, dus de leerkrachten hebben al erg veel te doen, maar mogelijk is jouw zoontje niet de enige in de klas. De (h)erkenning geeft voor een kind al vaak veel rust in de klas. Succes met de tips en mochten jullie er niet aan uitkomen of andere vragen hebben, laat het me zeker weten. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 12. Marjolijn
  Marjolijn zegt:

  Beste Mirjam,

  Ook ik ontvang graag de tips om deze met onze beelddenkende zoon en zijn school te bespreken. Hopelijk krijgt iedereen zo meer rust en komt het vooral zijn spelling en gedrag ten goede.
  Hartelijk dank! Marjolijn Renders

  Beantwoorden
 13. Jeffrey P
  Jeffrey P zegt:

  Jeetje, ik lees dit allemaal en het is bijna allemaal 1 op 1. Ik dacht dat ik dom was en niet goed kon leren. Deed er later ook niet veel voor omdat ik toch het gevoel had niks goed te kunnen doen. Ik ben nu 31 en pas sinds een jaar of 10 ben ik erachter gekomen dat ik niet dom ben maar dat het bij mij wat anders werkt. Hoe precies wist ik ook nog niet of wat het verschil was maar ik merkte wel duidelijk verschil dat mijn denken een stuk dieper en complexer te werk ging dan bij een ander. Nu 10jaar later ben ik erachter dat er iets anders is dan denken in beeld. Denken veel andere mensen dan zonder beeld?? Dat wist ik nooit. En wat ik hier lees herken ik me echt in hoe het voor mij op school ging maar dat ik een andere manier van denken en leren heb was voor mij alleen niet duidelijk maar voor anderen ook. Het is alleen jammer dat ik al die tijd het gevoel eraan over heb gehouden niet slim te zijn. En ik moet zeggen als ik er zo over nadenk dat ik meer en sneller heb geleerd van mensen die ik wat heb zien doen dan dat ik ooit op school aan bruikbare informatie heb geleerd. Bedankt voor deze voor mij belangrijke informatie. Heb het met een traan(gevoelig,beelddenkers?) gelezen. En dat ik veel erkenning voor mezelf heb gekregen wat ik in het verleden, door dit niet te weten niet heb kunnen krijgen

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Jeffrey, wat een mooie reactie heb je geschreven. Dank je wel dat je dit met me wilde delen! Verdrietig om te lezen dat je jezelf zo naar beneden hebt gehaald, ondanks het mooie anders denken. Ik zie dit bij veel kinderen in de praktijk ook en dat wil ik zo graag voorkomen of in ieder geval verhelpen. Mooi om te lezen dat je er nu anders naar kijkt en het kunt zien als iets moois. Ik denk dat veel mensen iets aan jouw verhaal kunnen hebben! Zou ik jouw verhaal op Facebook mogen delen? Of misschien wil je dat zelf wel doen? Ik denk namelijk ook dat veel ouders hier heel veel waarde aan hechten. Zowel om te voorkomen dat hun kind zo gaat worstelen of negatief denken, maar ook voor zichzelf. Nogmaals ontzettend bedankt voor je kwetsbare, open reactie. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 14. Inge
  Inge zegt:

  Graag zou ik je tips ontvangen. Met onze jongste zoon lopen we tegen herkenbare problemen aan, waarbij school goed probeert mee te denken. Hopelijk helpen de tips ons hier verder mee.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Inge, dank je wel voor je reactie. Lastig dat jullie ook tegen deze problemen aanlopen. Maar wel ontzettend fijn dat de school zo meedenkt. Ik heb de tips naar je toe gemaild en ik hoop van harte dat jullie jongste zoon minder problemen gaat ervaren. Succes en mocht je nog vragen hebben, laat het me weten. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 15. sylvia
  sylvia zegt:

  Wij wonen al lang in Spanje. Mijn zoon van 16 is een beelddenker. Na een moeizame lagere en middelbare school met veel hulp, onder andere van een pedagogisch centrum, zit hij nu op een MBO opleiding. Deze opleiding leidt op tot begeleider van sportieve aktiviteiten in de natuur. De sportaktiviteiten gaan hem heel goed af, maar het theorie gedeelte gaat niet goed. De leraren zeggen dat hij niet voldoende werkt, niet goed oplet in de klas, niet op tijd zijn opdrachten inleverd, zich terugtrekt, weing hulp vraagt. De examens lukken niet. Ik zou graag jouw informatie willen ontvangen zodat ik deze oplaiding gestruktureerd kan vertellen hoe mijn zoon leert. Hier in Spanje is nog weinig over beelddenken bekend bij de scholen.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Sylvia, ik heb je direct het e-book doorgestuurd met nog wat extra tips. Hij heeft in ieder geval wel een juiste opleiding gekozen met lekker actief bezig zijn. Jammer dat de theorie het dan zo lastig maakt en de leerkrachten vanuit het negatieve kijken. Het is geen onwil. Hou zeker in de gaten dat je zoon zich niet teveel gaat terugtrekken en blijft geloven in zichzelf. Heel veel succes en als je vragen hebt, stel ze gerust. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 16. Bart
  Bart zegt:

  Hoi ik zou graag de tips willen voor mijzelf.

  Na dat ik vorig jaar met burnout thuis was komen te zitten en erachter kwam dat ik een HSP’er ben vielen al behoorlijk wat puzzelstukken op zijn plaats.
  Na het lezen van dit stuk word het me echt duidelijk waar ik al die jaren tegen aan heb gelopen…
  Inmiddels heb ik ontslag genomen als commercieel buitendienstmedewerker ( als uiterst a-communicatief persoon! ) en ben ik zoekend waar mijn kwaliteiten liggen. Jouw stuk heeft hier al goed aan geholpen. Alles klinkt zo bekend voor mij… Ik ben een echte beelddenker, uiterst creatief, out of the box denker, denk veel te veel na, wispelturig, snel verveeld in een baan, denk anders dan andere mensen, hekel het feit dat ik een lopende rekenmachine ben, alles moet visualiseren en moet verbeteren in mijn hoofd, erg introvert ben etc etc..

  Help wat moet ik…

  Mvg Bart

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Bart, ik stuur je zeker de tips op waar je al veel herkenning in vond. Mogelijk kun je ook nog andere blogs van mij lezen om voor jezelf erachter te komen wat jouw sterke kanten zijn en hoe je deze kunt benutten. Ik ben zelf gespecialiseerd in kinderen en jeugd, dus dat lees je er wel doorheen. Schrijf in ieder geval voor jezelf op wat je wel leuk vindt en waar je wel goed in bent. Ik weet zeker dat je dan ook bij een richting uitkomt die je leuk vindt en waar jij in je kracht komt te staan. Blijf geloven in jezelf en ga opzoek naar waar jij gelukkig van wordt. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 17. Naomi Nieuwenhuizen
  Naomi Nieuwenhuizen zegt:

  Dag Mirjam,
  Ik zou graag het e book en je tips ontvangen. Ik heb wel de cursus: Ik leer anders gevolgd .
  Ik help de zorgleerlingen bij ons op school (VO) Vrije school en vindt dat nog wel lastig om de BD lleerlinen te helpen met wiskunde, e.d.
  Ook ga ik een workshop voor de leraren verzorgen en zijn praktische tips waar ze wat mee kunnen erg handig.
  Bedankt al vast
  Naomi

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Naomi, ik ga je zeker de tips sturen. Wat goed dat je de training hebt gevolgd, dat zal de leerlingen zeker goed doen. In de Rechts inhalen methode zijn net wat meer tips over het voortgezet onderwijs en zelfs MBO opleidingen toegevoegd. Ik zal je nog even een e-mail sturen hierover. Fijn dat de leerkrachten openstaan voor een workshop. Enorme meerwaarde voor een school. Succes en wie weet kun je me op de hoogte houden van je workshop. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 18. kirsten
  kirsten zegt:

  Ik zou graag de tips in pdf willen. Mijn buurmeisje is een beelddenker en loopt vast in het leren op het voortgezet onderwijs. Ik hoop haar hiermee te kunnen helpen.

  Beantwoorden
 19. wendy
  wendy zegt:

  Hallo,
  Graag zou ik je tips ontvangen. Wij ( ik en mijn zoontje ) lopen al jaren tegen problemen aan op school. Hij zit nu in groep 5, en er is dit jaar dyslexie bij hem geconstateerd. Net het eerste evaluatie gesprek gehad, en bijna geen vooruitgang geboekt. Ik heb al eerder op school aangegeven dat ik vermoed dat hij een beelddenker is, maar omdat dit niet wetenschappelijk is bewezen wordt er niets mee gedaan. Zeer frustrerend!! Nu zou ik graag thuis graag met hem oefenen, maar weet niet goed hoe te beginnen. Misschien heb jij tips?
  Groetjes Wendy

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Wendy, dank je wel voor je reactie. Wat lastig dat je zoontje al zolang met problemen rondlopen. En wat vervelend om te lezen dat ze niet willen kijken of je zoontje een beelddenker is. Ik zal je sowieso de tips doorsturen en ik beantwoord je andere vragen even per e-mail. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 20. Rianne
  Rianne zegt:

  Beste,
  Graag zou ik de pdf ontvangen. Wat ik lees in de kenmerken van een beelddenker, zie ik terug in mijn zoontje. Hij is slecht in spelling en redactierekenen en het gedrag op school is vaak ongewenst. Het vreemde is dat hij in groep 3 heel goed kon leren, maar hij is steeds minder gaan scoren. Ik zou hem graag willen leren hoe hij profijt kan halen uit zijn het feit dat hij een beelddenker is. Ik ben van mening dat het eigenlijk een gave is, als je er maar op de juiste manier mee om kunt gaan.
  Heb je tips voor ons?

  Rianne

  Beantwoorden
 21. Angelique
  Angelique zegt:

  Beste Mirjam,

  Graag ontvang ik je tips om mijn dochter te kunnen helpen. Ik vermoed dat zij een beelddenkertje is en heb dit ook al regelmatig op school aangegeven. Helaas heb ik nog onvoldoende gehoor gevonden bij de leerkrachten, zodat ze kan worden geholpen. Naast het beelddenken komt er ook nog faalangst, (hoog)sensitiviteit en mogelijk dyslexie om de hoek kijken. Kortom, alle tips zijn welkom om haar te helpen door haar schooltijd te komen.
  Alvast bedankt.
  Hartelijke groet, Angelique

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Angelique, dank je wel voor je reactie. Jammer om weer te moeten lezen dat de leerkrachten er niet voor open staan. Ik ben daarvoor enorm aan het knokken en ik merk hier in de omgeving al wel meer interesse en ook begrip. Vaak zie ik inderdaad ook hooggevoeligheid bij de beelddenker terug en faalangst ligt zeker op de loer. Ik ga je de tips zeker doorsturen en mocht je nog andere vragen hebben dan hoor ik het graag. Mogelijk kun je ook nog wat terug vinden in mijn andere blogs waarin ik ook vertel over hooggevoeligheid en faalangst. Fijne jaarwisseling en je ziet mijn e-mail zo tegemoet. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 22. tania
  tania zegt:

  Mijn zoontje van 13 zit dit schooljaar in het secundair. met hartzeer zie ik het gekende verhaal opduiken: een jongen die hard en volhardend werkt, maar zeker geen loon naar werken krijgt… Integendeel, vragen als ‘heb je dit wel bekeken? Heb je wel genoeg gestudeerd?’ maken me opstandig… onmachtig ook. Kan ik mijn kind bijstaan in het efficiënter aanpakken van leerstof, kunnen we zo puurder zijn talenten ontdekken of net wat hem niet ligt…? Het bracht mij in een zoektocht naar ‘beelddenkers versus begripsdenkers’ en ik herken mijn zoon helemaal in de kenmerken van beelddenkers (mezelf eigenlijk ook, al had ik het gemakkelijker met taal als hij en heb ik me zo beter knn redden). Meer nog – vele kenmerken uit kleuter en basisonderwijs-tijd zijn zo herkenbaar dat ik ook de school wil informeren over dit thema. Want destijds hebben ze mijn zoontje niet kunnen helpen door het niet kennen van dit ‘talent’.
  Ik wil mijn zoon met heel mijn hart en kunnen bijstaan in zijn kunnen, maar wil wil adhv jouw pdf mee steun en begrip uitdragen in de school voor beelddenkers en hun eigenheid,!!!
  Alvast hartelijk dank voor het ter beschikking stellen van uw kennis!!!
  Tania

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Tania, ik lees jouw reactie en het gevoel van machteloosheid lees ik overal doorheen. Wat moet dat als moeder pijn doen. Erg fijn dat je herkenning vindt in de kenmerken van het beelddenken, door aan jouw zoontje uit te leggen wat dit inhoudt en ook aan te geven aan hem dat jij het bij jezelf herkent zal dit voor hem al wat rust kunnen brengen. Het is zo vervelend om te lezen dat de school van jouw zoontje hier niets mee heeft kunnen doen. En wat je zelf al aangeeft, het is een talent, het is juist iets heel moois. Je ziet mijn e-mail zo verschijnen. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 23. Yvonne
  Yvonne zegt:

  Hallo Mirjam,
  Heel graag zou ik je pdf ontvangen. Ik werk op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Ben nu bezig met een cursus kindercoaching, In deze cursus is een onderdeel over meervoudige intelligentie. Toen ik hier voor mezelf een test over had gedaan, bleek dat ik bepaald geen beelddenker ben en dit vind ik dus een tekortkoming voor in mijn werk. Graag wil ik me hier dan ook meer in verdiepen om de leerlingen die hier wel behoefte aan hebben op de voor hun beste manier te helpen. Ben erg benieuwd, wil het graag gaan toepassen. Alvast bedankt.
  Groeten Yvonne

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Yvonne, wat fijn om te lezen dat je juist meer te weten wilt komen over beelddenken doordat je zelf geen beelddenker bent, maar de beelddenker toch graag wilt helpen. Ik dacht eerst ook dat dit een tekortkoming was, ik zie juist dat ik 50% beelddenker ben en 50% taaldenker. Doordat jij geen beelddenker bent, kun jij juist de structuur blijven geven aan de beelddenker wat hij/zij zelf niet goed kan. Dus ergens is het ook juist weer een voordeel, je laat je niet meeslepen in het verhaal en de visualisaties van de beelddenker. Ik stuur je direct een e-mail met de tips. Heel veel succes. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 24. karen
  karen zegt:

  wat ziet dit er goed uit en zo duidelijk beschreven.
  ik zou voor mijn zoon ook graag dit pdf bestand willen om hem zo verder te helpen met taal/spelling en rekenen
  groetjes karen

  Beantwoorden
 25. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Wow, wat een mooie en erg duidelijke uitleg! Het is bijna 1 op 1 toepasbaar op mijn oudste dochter Ik zou graag het pdf bestand naar haar juffen en ib-er sturen. Heel fijn deze informatie!

  Beantwoorden
 26. Natalie
  Natalie zegt:

  Ik wil het PDF graag ontvangen. Na een IQ test is gebleken dat onze zoon een beelddenker lijkt te zijn. Op aanraden van de psychologe welke de test heeft afgenomen zijn kleine aanpassingen in de Klaas aangebracht, zoals een stappenplan voor de opdrachten en een timer, zodat hij beter zelfstandig kan werken. Dit heeft enorm geholpen. We willen hem graag nog meer helpen en ik denk dat de tips hier zeker aan kunnen bijdragen.

  Groet,
  Natalie

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Natalie, dank je wel voor je reactie en wat fijn dat er door de kleine aanpassingen al zoveel is verbeterd. Ik heb je de tips opgestuurd. Ik wens je veel leesplezier en ook veel plezier in het helpen van jouw zoon. Lieve groet, Mirjam de Nijs

   Beantwoorden
 27. Kitty
  Kitty zegt:

  Ik zou heel graag je tips willen lezen zodat ik ze kan gebruiken in het beter aansturen van mijn gevoelige beelddenkende zoon van 8 jaar. Ik ben zelf ook beelddenker , dus voor mij is veel logisch te begrijpen maar soms is het lastig om het hem concreet uit te leggen. Daarnaast ben ik mij aan het ontwikkelen in studie vanuit onderwijsassistent naar instructeur/docent op een roc en wil ook de studenten graag helpen inzicht te geven en met diverse onderwijs methode het ook voor hen makkelijk te begrijpen te maken. Dankjewel alvast voor dit herkenbare stuk hierboven!

  Hartelijke Groet Kitty

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Kitty, dank je wel voor je reactie. Wat mooi om te lezen dat je zo opzoek bent om je zoontje te kunnen helpen, maar ook als docente je te willen verdiepen. Ieder mens heeft zijn/ haar eigen leerstijl en het is mooi om daarbij aan te willen sluiten. In een eerder blog van mij heb ik een erg duidelijk filmpje over de diverse leerstijlen. Mogelijk is dit interessant om aan je klas te laten zien en ze zelf te laten ontdekken wat de leerstijl is die bij hen past; https://www.youmepsychologie.nl/mijn-kracht/ Je kunt de tips in je inbox terugvinden. Heel veel leesplezier en ik wens je succes als moeder en docente toe. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 28. Raymond
  Raymond zegt:

  Ik ben me aan het verdiepen in hebt Beelddenken. Ik herken veel zaken in mezelf en denk dat mijn zoontje het ook heeft.

  Mag ik de pdf ontvangen?

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beelddenken is inderdaad erfelijk, dus het zou zomaar eens kunnen dat dit bij jullie ook zo is. Ik stuur je heel graag alle tips toe en ik hoop dat je eruit gaat komen of dit ook bij jouw zoontje het geval is. Mocht je nog vragen hebben, laat het me weten. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 29. Dorothé Otten
  Dorothé Otten zegt:

  Ik kon het begrip “beelddenken” niet, en jeetje wat herkenbaar. Mijn zoon, Sam, zit op speciaal onderwijs, is intelligent maar heeft een enorm automatiseringsprobleem. We plannen samen zijn huiswerk en doen ook samen het leerwerk. Wat ik heb gemerkt is dat hij echt zijn best doet, maar snel vastloopt en opvallend snel vergeet. Wat zou ik graag handvaten willen krijgen om hem te helpen.
  Ik herken het, by the way, ook bij mezelf en dat is confronterend. Bedankt voor je geweldige tips!

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Bedankt voor je leuke reactie. Fijn dat je zoveel aan de tips hebt. Ik heb je al een e-mail gestuurd, dus hopelijk ga je ook daar nóg meer aan hebben. Mocht je nog vragen hebben, laat het me zeker weten. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 30. Sandra
  Sandra zegt:

  Ik wil heel graag de tips in mijn mail zodat ik mijn beelddenkende zoon van 8 kan helpen. Wij zijn er sinds kort achter gekomen dat hij een beelddenker is een nu pas vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Maar we leren elke dag weer en het gaat met vallen en opstaan. Ik hoop dat ik hem kan helpen met deze tips waardoor ook hij zichzelf beter gaat begrijpen en hopelijk zich ook beter kan leren uiten.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hi Sandra, dank je wel voor je reactie. Fijn dat je er in ieder geval uit bent dat je zoon een beelddenker is en de puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Het is soms een hele zoektocht wat voor je kind kan werken en wat niet. Daarom help ik je heel graag om een start te maken met punten waar je op kunt letten in het helpen van je zoontje. De mail is al onderweg. Mocht je nog meer willen weten, vraag het gerust. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 31. Alice
  Alice zegt:

  Hoi Mirjam,
  Zo herkenbaar wat je allemaal opschrijft! Mijn zoon zit in de eindexamenklas MAVO en loopt al jaren tegen allerlei problemen aan met leren. Bij hem is beelddenken vastgesteld na het doen van het Wereldspel, en vervolgens een tijdje later (afgelopen week) door een Neuropsychologisch onderzoek. Nu weet ik wat mij te doen staat, maar de rol die de middelbare school hierin kan spelen is nog erg onduidelijk. Ik kom helaas voornamelijk tips tegen voor leerkrachten in het basisonderwijs en niet voor het middelbaar onderwijs. Ik hoop, dat jouw tips mij iets verder kunnen brengen voor mijn komende gesprek met de mentor en studiebegeleider op school. Bedankt alvast!

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Alice, dank je wel voor je reactie. Wat goed dat jullie al zo bezig zijn geweest met onderzoek en het nu duidelijk is dat je zoon een beelddenker is. Het is vaak een hele zoektocht wat jouw kind kan helpen inderdaad. Middelbare scholen zijn vaak nog niet bekend met beelddenken of staan er ook niet voor open. Hopelijk is dit bij jullie anders. Ik ga je een mail sturen met de tips en kijken of ik nog wat concreets heb liggen gericht op de middelbare school. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 32. Kim wijnen
  Kim wijnen zegt:

  Ik zou heel graag je tips ontvangen in pdf! Ik ben zelf een beelddenker en heb een dochter van 6 in groep 3 die dat ook is, ik merk op waar ze tegen aan loopt en kan haar vaak helpen door mijn eigen ervaring, maar tips zijn welkom om zelf bewuster te worden en haar gerichter te kunnen begeleiden.

  Kim

  Beantwoorden
 33. Anita
  Anita zegt:

  Ik zou heel graag je pdf bestand willen ontvangen. Mijn zoontje lijkt heel veel kenmerken te hebben van een beelddenker. Hij is bijna 6, zit nu op een hele prestatiegerichte school, en lijkt nu al faalangstig te worden. Ik overweeg de overstap naar een Montessori school. Heb je advies?
  Groeten Anita

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Anita, wat vervelend om te lezen dat je jonge zoontje al faalangst lijkt te ontwikkelen. Ik zou zeker een gesprek aanvragen bij de Montessori school als je neigt om de overstap te maken. En stel ook zeker je vraag wat betreft beelddenken. Montessori onderwijs biedt over het algemeen meer visuele ondersteuning. Ga het gesprek aan, vraag een rondleiding en ervaar zelf of dat onderwijs mogelijk beter is. Het verschilt namelijk per kind welk onderwijs bij hem/ haar past. Succes. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 34. Daphne
  Daphne zegt:

  Hallo, graag zou ik ook de pdf ontvangen. Ik herken best veel dingen in mijn zoontje die nu in groep 3 zit en ben nieuwsgierig of hij er wat aan heeft. Groeten, Daphne

  Beantwoorden
 35. Wendy
  Wendy zegt:

  Interessant om te lezen en heel herkenbaar,
  Ik zou heel graag je pdf willen ontvangen
  Ik herken het bij mijzelf en mijn zoon
  Mvg Wendy

  Beantwoorden
 36. Tamara
  Tamara zegt:

  Hallo, graag zou ik je pdf willen ontvangen. Ik herken een heleboel dingen bij mijn bijde zoons, en hoop dat ik met wat tips de problemen waar ze tegen aan lopen in groep 3 en 4 te verminderen. Mvg Tamara

  Beantwoorden
 37. Hanneke
  Hanneke zegt:

  Heel graag zou ik de tips willen ontvangen. Ik krijg binnen mijn praktijk vaak hoogbegaafde kinderen binnen die ook beelddenker zijn. Dus tips zijn zeer welkom!
  Vriendelijke groet,
  Hanneke

  Beantwoorden
 38. Jolanda
  Jolanda zegt:

  Oh wat herkenbaar zeg! Ik zou de tips graag pdf ontvangen omdat ik erg veel hij mij dochter zie en ik zo het gesprek op school beter kan voorbereiden. Tevens kannik er in mijn eigen klas gebruik van maken. Dus… pdf is erg welkom

  Beantwoorden
 39. Jacqueline
  Jacqueline zegt:

  Hallo Kitty,
  wat een geweldige site.
  Ik zou gtraag je tips voor mijn volgende doel willen:
  Ik werk de afgelopen 4 jaar als zelfstandige met alleenstaande minderjarige vreemdelingen (kind-vluchtelingen die in ons land zonder ouders zijn)
  Nu heeft men mij gevraagd om per 1 april a.s als jeugdwerker i de IS.K te komen werken. Dit is de internationale schakelklas voor asielzoekerskinderen.
  Het zou dan de bedoeling zijn dat ik 3 analfabetische leerlingen onder mijn hoede krijg die de afgelopen 1 tot 2 jaren geen tot weinig resultaat hebben geboekt met het leren van onze taal.
  Daarnaast wordt ik de ‘time-out juf. Voor alle leerlingen die, om welke reden dan ook (vaak trauma gerelateerd) een time out nodig hebben.
  Nu ben ik zelf een mega beelddenker met alles wat erbij komt kijken. Dyslextisch, hooggevoelig etc. etc.
  Ik heb deze baan 4x geweigerd. Desondanks hebben ze me een 5de x gevraagd. Maandag ga ik op gesprek.
  Nu ben ik op zoek naar handvaten voor met name de analfabeten, waarvan ik denk dat ze ofwel beelddenkers zijn, dan wel de beeldenkmethodes bij hun heel goed zouden helpen.
  De time-out kinderen dat gaat wel lukken. Enkel die 3 analfabeten,.. daar moet ik echt over nadenken en hard voor werken.
  Ik zou het super vinden om je pdf te ontvangen. Ik denk dat ik dit heel goed zou kunnen gebruiken.
  Alvast bedankt.

  Jacqueline Montulet

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Jacqueline, ik hoop dat je op mijn website hebt gekeken en niet die van Kitty 😉 Wat een mooie doelgroep heb jij zeg. Zij hebben net als alle andere kinderen recht op onderwijs en begeleiding, dus mooi dat jij dit kunt bieden. Ik hoop dat je veel aan mijn tips gaat hebben. Op mijn FB pagina kun je nóg meer tips vinden. Echter is soms ook te zien dat door trauma deze kinderen wat minder leerbaar zijn. Mogelijk dat ook daar meer aandacht voor zou kunnen zijn. Veel succes en ook veel plezier toegewenst. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 40. Sandra
  Sandra zegt:

  Graag zou ik de tips in PDF ontvangen. In het onderwijs kom ik kinderen tegen die leren dmv beelddenken. Om ze nog beter te begeleiden en zorg op maat te bieden, zou ik heel graag de tips willen ontvangen.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Sandra, wat ontzettend mooi om te lezen dat je de tips graag wilt toepassen in het onderwijs. Dat zie ik nog erg weinig, dus hier word ik helemaal blij van. Ik wens je er veel plezier mee. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 41. Erna
  Erna zegt:

  Ik begeleid een jongen in groep 4 met lezen. En hij verteld mij regelmatig dat het zo druk in zijn hoofd is omdat de film niet snel genoeg gaat.
  Zou hem dus graag op een ander manier helpen. Ik heb deze week een gesprek met zijn juf en ik zou het dan allemaal beter willen onderbouwen om
  hem zo echt op weg te kunnen helpen.

  Beantwoorden
 42. Loes
  Loes zegt:

  Beste Mirjam,

  Steeds meer kinderen die bij mij komen voor bijles, hulp met huiswerk, begrijpend lezen enz. vinden het talig moeilijk. Tot je er een plaatje bij haalt.
  Ik wil me meer gaan verdiepen in het beelddenken, zodat ik de kinderen beter kan begeleiden en niet met meer van het zelfde kom.
  ook de niet beelddenkende kinderen kunnen er profijt van hebben, dus daarom zou ik graag de tips in pdf ontvangen.Liefs Loes

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Loes, dank je wel voor je reactie. Fijn dat je al zo bezig bent om te zoeken naar mogelijkheden om het voor de kinderen nóg fijner te maken. Doet me altijd goed om te zien dat mensen ervoor open staan. Ik heb de tips naar je gemaild. Ik hoop dat je ermee aan de slag kunt. Heel veel werkplezier met de kids. Lieve groet, Mirjam

   Beantwoorden
 43. daphne
  daphne zegt:

  Graag ontvang ik voor mijn 9 jarige dochter die absoluut een beelddenker is en hoogsensitief de mail met tips. BEDANKT ALVAST.

  Groetjes Daphne

  Beantwoorden
 44. Jan
  Jan zegt:

  Onze zoon vertoont duidelijke beelddenker-trekjes. Hij is acht jaar oud, en dit komt via school nu naar voren. Uiteraard moet hier ook binnen het gezin goed op ingespeeld worden, en dat is waar praktische tips zeer welkom zijn.

  Beantwoorden
 45. Heleen
  Heleen zegt:

  Beste Mirjam,
  Graag zou ik de tips willen ontvangen.
  Ik was op zoek naar informatie over hoogbegaafd-, hoogsensitieve, talige- en dominant beelddenkers op internet, tot ik op jouw website stuitte vol nuttige informatie.. Ik had nog geen kennis over de overgang van kinderen van primair- naar secundair denkproces wat ik erg interressant vond. Ook het gegeven dat wiebelen als reden kan hebben om de linker hersenhelft wakker te houden had ik nog niet gelezen. Ik ben vooral nog op zoek naar mogelijke nauurlijke reacties kinderen om overprikkeling bij hoogensitiviteit te voorkomen. Nogmaals hartelijk dank voor het mooie overzicht!
  groet Heleen

  Beantwoorden
 46. San
  San zegt:

  Ik ben kinderpsychologe en kom in de praktijk soms beelddenkers tegen. Zelf heb ik daar weinig ervaring mee, dus alle tips zijn welkom!

  Beantwoorden
 47. Teunie
  Teunie zegt:

  Een heel herkenbaar verhaal voor mijn zoon van 6 jaar, die net in groep 3 is gestart. Vorig jaar geconstateerd dat hij een beelddenker is en als moeder gelijk de cursus “ik leer anders” gestart, maar loop nu al tegen een zwaar gefrustreerde zoon aan, die echt niet meer naar school wilt, aangeeft dat hij nooit kan leren lezen en schrijven, alle letters en cijfers zijn stom, heel boos is en scheld en schopt (tot overmaat van ramp heeft de school hem in een klas gezet zonder 1 van zijn 10 vriendjes / vriendinnetjes, dus in een vreemde klas zonder aansluiting, dit vindt hij niet eerlijk en is daardoor nog bozer). Nu na twee gesprekken op school driftig op zoek naar handvatten om verder te komen deze beelddenker. Alle informatie en begeleiding is welkom.

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Beste Teunie, wat vervelend om te lezen dat je zoon zo gefrustreerd is door school. En ik kan me voorstellen dat het niet echt meewerkt wanneer je niet bij je vriendjes in de klas wordt gezet. Lastig hoor. Maar wat goed dat jij als moeder direct aan de slag bent gegaan, maar ook voor jou niet eenvoudig als je ziet dat het nog steeds veel frustratie geeft. Ik ga je sowieso de tips doorsturen, hopelijk dat je daar al wat meer mee kan. Mogelijk voor school ook fijn om wat handvatten te hebben. Hopelijk dat zij ook wat kunnen betekenen voor je zoon. Veel succes. Mirjam

   Beantwoorden
 48. kristel
  kristel zegt:

  Hey, Ik heb momenteel ook een kind in mijn klas dat een beelddenker is en zelf wist/weet ik er niet zoveel over!
  Ik vind het heel interessant wat je schrijft hierover, ik zou alles doen om dit kind wat extra hulp te geven in de klas, alle beetjes helpen!

  Beantwoorden
  • You&Me Psychologie
   You&Me Psychologie zegt:

   Hoi Kristel, wat doet me dat goed om te lezen dat jij als leerkracht zo graag meer wilt weten over beelddenken. Ik stuur je in ieder geval het e-book vol met tips en bij mijn blogs kun je nog meer vinden over beelddenken. Mocht je voor in de klas wat meer materiaal willen dan kun je ook eens zoeken op Ik Leer Anders of Rechts Inhalen (ECLG). Groetjes Mirjam

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.